Howdy, Stranger!

It looks like you're new here. If you want to get involved, click one of these buttons!

مدیر کمیسیون انرژی و محیط‌زیست نظام مهندسی اصفهان گفت‌ : گواهی‌نامه سبز , ساختمان را به مارک

حمدرضا طاهری اصل با بیان اینکه در کارگاه‌ها و پنل‌های برگزار شده در زمان این همایش دو روزه &#آزمون نظام مهندسی 44; چالش‌های مو جود در زمینه برچسب انرژی ساختمان , محیط‌زیست و ملزومات زیست‌محیطی آیتم بحث و نظارت قرار گرفت افزود : , مدرک نامه سبز برند ساختمان , از طرفی کارگاه‌های تخصصی , روی نقاط ضعف و قوت موضوع انتظار عموم مردم جامعه دست گذاشت .وی این image نقاط ضعف را مرتبط با حوزه ساخت‌وسازها دانست و تصریح کرد : این نقاط ضعف که در کارگاه‌ها گزینه بحث و بررسی قرار گرفت , مربوط به بدین است که چه طور بهینه‌سازی را رعایت کنیم و ساختمان‌هایی بسازیم که اصول زیست‌محیطی در آن ها رعایت شود و یا چه ساختمانی را بایستی تحت عنوان ساختمان سبز بشناسیم .


طاهری اصل ادامه اعطا کرد : همینطور چالش‌ها و نقاط ضعف در بخش طراحی‌ و این که از چه مصالحی و چگونه می بایست در ساختمان‌ها و نمای ساختمان‌ها استفاده شود تا درنهایت بتوانیم یک ساختمان را به سطح زیروانرژی و سبز برسانیم , ازدیگر مسائل زمینه مشاجره بود .

مدیر کمیسیون انرژی و محیط‌زیست و استاندارد سازمان نظام مهندسی اصفهان درپی بابیان اینکه مردم حالا به دنبال این می باشند که مشکل‌ها اجتماعی را در تولید و سازها برطرف کنند اعلام‌کرد : مشکل ها ما مرتبط با چهار بحران حیاتی شامل آب , انرژی , مساله زیست‌محیطی و دعوا تغییر تحول اقلیم نظیر بی آبی دریاچه ارومیه , زاینده‌رود و… است و باید اندیشید که چه گونه می‌توان جلوی آن‌ها را گرفت و این مساله را حل کرد .

گواهی‌نامه سبز برند ساختمان
نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان

او با تاکید بر این‌که بحث بهینه‌سازی مصرف انرژی و ملزومات زیست‌محیطی بایستی در فرآیند ساخت‌وسازها گزینه اعتنا قرار گیرد اظهار داشت : ما ۸۰ درصد عمر خود را در ساختمان‌ها می گذرانیم و ۵۰درصد منابع انرژی در ساخت‌وسازها صرف می‌شود . از طرفی بیش تر از ۶۰ درصد منابع و مصالح مورد نیاز در بخش ساختمان و بیش تر از ۶۰درصد چوب جهان در ساختمان مصرف میگردد .

گواهی‌نامه سبز مارک ساختمان

این مسئول اضافه کرد : پس باید نگاه ویژه‌ای به بخش نظام مهندسی ساختمان داشته باشیم و آن را به عنوان پدیده‌ای ببینیم که می‌تواند اکثری از خلل ها اجتماعی ما‌را برطرف کند .

جزئیات گواهی‌نامه ساختمان سبز

طاهری اصل همچنین در امر اقدامات سازمان نظام مهندسی اصفهان در بخش انرژی تصریح کرد : با اعتنا به این که استان اصفهان تحت عنوان دبیرخانه لازمات زیست‌محیطی شورای مرکزی نظام مهندسی میهن نیز است , با اعتنا به استانداردهای جهانی و داخلی مو جود , مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان و آئین‌نامه اجرایی ماده ۱۸ رسمی تصحیح الگوی مصرف , گواهی‌نامه‌ای به عنوان ساختمان سبز را پباده سازی نموده است .

وی بابیان این‌که گواهی‌نامه سبز برند ساختمان است درین گواهی‌نامه به ۸ محور دقت شده که دقیقا مطابق با استانداردهای جهانی است گفت : در اینجا استانداردهای جدیدی را پایه گذاری کردن نکرده‌ایم , بلکه استانداردهای جان دار را به طور صحیح بومی‌سازی و استانداردهای داخلی را هم رعایت کرده‌ایم و از این ۸ محور که تحت عنوان الزامات زیست‌محیطی در روند تولید و بهره‌وری ساختمان مطرح می شود , خروجی گواهی‌نامه سبز بیرون آمده است .
Sign In or Register to comment.